Als strategisch asbestregisseur van WoonFriesland start Van Gunst Asbestsanering na de bouwvak met de sanering van ruim 700 wooneenheden op diverse locaties in Friesland.

Onze gezamenlijke doelstelling is het ontzorgen van de bewoners en het creëren van een gezonde en duurzame leefomgeving!