0566 - 62 00 87 info@nivogroep.nl

Kwaliteitsbeleid volgens de 3×8 methode

Als opdrachtgever bent u  gegarandeerd van een kwalitatief hoge dienstverlening. Bij Van Gunst Asbestsanering zijn we continu bezig onze dienstverlening te continueren, verbeteren en/of te optimaliseren. U, uw opdrachtgever én onze medewerkers zijn de voornaamste reden voor het voeren van een kwaliteitsbeleid. Ons kwaliteitsbeleid is gebaseerd op de ambitie 3×8. De drie staat voor de behoefte en wensen van u, uw opdrachtgevers én onze medewerkers. De acht is het rapportcijfer dat we van elk van deze doelgroepen minimaal zouden willen ontvangen. Regelmatig voeren wij zowel intern als extern klanttevredenheidsonderzoeken uit om onze kwaliteit via deze methode te meten.

De voordelen van dit kwaliteitsbeleid voor u zijn:

Imago: Levert een bijdrage aan een positieve (kwaliteits-) imago.

Borging: Door periodiek een klanttevredenheidsonderzoek zowel intern als extern borgen wij de tevredenheid van u als klant, van uw opdrachtgever én van onze medewerkers.

Kwaliteit: U heeft een proactieve partner die met u meedenkt in alle stappen van uw bedrijfsvoering. En die vooral kritisch is naar de dienstverlening die wij u bieden.